Impressum

Nakladnik: minima

Sjedište: Radnička 2a, 40000 Čakovec

OIB: 28238271122

Portal otvoren: 21. 07.2018.

Oglašavanje: info@medjimurskasportskamreza.com.hr