Kategorije

Naj pregledanije

[FOTO] Završena obnova atletske staze na SRC-u Mladost

Stara atletska staza datirala je iz 1987. godine, kada je za potrebe Univerzijade izgrađen i kompleks SRC Mladost, a tartan podloga staze do sada nije obnavljana. Vrijednost investicije je 1,9 milijuna kuna, a osim gradskog proračuna, za financiranje se pobrinuo i Hrvatski atletski savez.

Rješenjem obnove predviđen je takav raspored i broj borilišta da rekonstruirana atletska borilišta odgovaraju kategoriji 2 po pravilima IAAF-a tj. da se na njemu, uz odgovarajuće infrastrukturne sadržaje (svlačionice, teretana, odgovarajuće uredske prostorije, prostor za zagrijavanje, prostor za kontrolu ulaska atletičara itd.), mogu odvijati međunarodna natjecanja i prvenstva.