HNS: Stigle nove upute za registraciju i pravo nastupa igrača

Izvršni odbor HNS-a donio je odluke koje se tiču natjecanja pod okriljem HNS-a.

Slijedom stupanja na snagu novog Pravilnika o statusu igrača o statusu igrača i registracijama HNS-a s 15. lipnja 2020. godine te odluka donesenih zbog produženog natjecanja u 2019/20. natjecateljskoj godini, Komisija za ovjeru registracije klubova i igrača HNS-a daje sljedeće upute za ispravnu provedu Pravilnika:

  1. 15. lipnja počinje registracijsko razdoblje za igrače amatere u rangovima 3. HNL i niže, 2 HNLŽ i niže te 2. HNML i niže
  2. 15. lipnja do 31. srpnja 2020. traje razdoblje u kojem igrači amateri mogu zatražiti istupnicu od kluba putem pošte, sukladno uvjetima Pravilnika
  3. 27. srpnja počinje ljetni prijelazni rok i traje za sve rangove do 19. listopada
  4. Igrači registrirani od 15. lipnja 2020. pa do završetka natjecanja 1. HNL, 1. HNLŽ i 1. HMNL u ovoj natjecateljskoj godini stječu pravo nastupa za svoje klubove nakon završetka natjecanja
  5. Igrači registrirani za klubove nakon 15. lipnja 2020. nemaju pravo nastupa za klubove u eventualnom kvalifikacijama za popunu 2. HNL, 3. HNL i međužupanijskih liga
  6. Igrači registrirani za klubove nakon 15. lipnja imaju pravo nastupa za klubove u završnicama županijskih kup natjecanja