Naj pregledanije

POVIJEST: Kada je počela izgradnja kupališta u Čakovcu?

Jedan od najznačajnijih događaja u rekreaciji građana dogodio se 1934. godine kad se prišlo gradnji kupališta u Čakovcu na privatnu inicijativu i uz pomoć općine.

Postoji akcioni odbor za gradnju kupališta, koji je sazvao sastanak građana 18. travnja. Na čelu akcionog odbora je Adolf Fischer. Gradnja je zamišljena na sljedeći način: dio novca bila bi subvencija općine, i to u visini od 48 000 dinara iz već postojećeg fonda za gradnju kupališta. Sljedećih 12 000 dinara osiguralo bi Društvo za proljepšavanje Čakovca. Ostali dio bili bi dobrovoljni prilozi građana.

Radna snaga za gradnju bila bi isplaćivana iz fonda za nezaposlene. Predviđeno je da općina u tu svrhu besplatno da zemljište te struju potrebnu za gradnju. Predviđeno je i mjesto na kojem će se bazen graditi. Izvršena je analiza vode koja je potvrdila da je voda u blizini grada Zrinskih pogodna za kupanje.

Za izgradnju kupališta, odnosno bazena, bilo je prema predračunu potrebno skupiti 140 000 dinara, a gradnja je predviđena etapno s mogućnošću proširenja. Polovina potrebnog iznosa za gradnju već je osigurana iz spomenutih izvora, a pored toga je skupljeno 30 000 dinara dobrovoljnih priloga građana. Na jednoj sjednici akcionog odbora za gradnju kupališta predstavnik općine je izjavio da je općina već i prije planirala gradnju kupališta te je godišnje odvajala određena sredstva. Sad će općina vjerojatno, uz 48 000 dinara namjenskih sredstava, osigurati i dodatna sredstva kako bi se gradsko kupalište što prije izgradilo.

Zanimanje građana je vrlo veliko što se vidi i iz uspjeha prikupljanja dobrovoljnih priloga i po velikom odazivu građana na sastanak. Međutim, na ovom sastanku nije osnovano kupališno društvo kako je bilo predviđeno, nego je dosadašnji inicijativni odbor ovlašten da i dalje djeluje u pravcu što bržeg ostvarenja gradnje kupališta.

Akcija inicijativnog odbora za gradnju gradskog kupališta je potpuno uspjela te su se tako Čakovčani u ljetu 1934. godine već kupali u bazenu gradskog kupališta.

tekst: ZSU Čakovec